Purentalihakset

Purentaongelmista johtuvan pään alueen säryn hoitamiseksi.
Hieronnan aikana käsitellään kasvojen alue, purentalihakset (koronan vuoksi ei poskien sisäpinnoilta), kaulaa ja niska-hartiaseutua.

Omahoito-ohjeita:
Lääkäriseura Duodecim.
Käypä hoito -suositus Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD), 16.4.2021
https://www.kaypahoito.fi/xmedia/hoi/hoi50057ai.pdf