Purentalihakset

Korona aikana purentalihashieronta tauolla.

Purentaongelmista johtuvan pään alueen säryn hoitamiseksi.
Hieronnan aikana käsitellään kasvojen alue, purentalihakset (poskien sisäpinnoilta), kaulaa ja niska-hartiaseutua.

Omahoito-ohjeita:
Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito -suositus Purentaelimistön toimintahäiriöt, 18.9.2013
https://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50057h.pdf