Tietoa minusta

Anne Samppala

Koulutukseni

  • hierontaterapeutti 2004
  • koulutettu hieroja 2013
  • raskaushieronta  2015
  • hieronnan erikoisammattitutkinto 2018:
    • urheiluhieronta, nivelten liikkuvuuden edistäminen, kivun hoito, näyttötutkintojen arvioitsija
  • purentalihasten- ja leukanivelien manuaalinen hoitaminen 2019
  • Dry Needling, basic 2019
  • fysioterapeuttiopiskelija (valmistuminen kevät 2023)

Koulutettu hieroja

Koulutettu hieroja on ammattitutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen. Hierojana voi toimia myös ilman virallista tutkintoa.  Ammattinimikettä ”koulutettu hieroja” ei kuitenkaan saa käyttää ilman virallista lupaa.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (ent. TEO nykyinen Valvira) pitää terveydenhuollon ammattilaisista rekisteriä, johon myös koulutetut hierojat on rekisteröity.

Kuten muillakin terveydenhuollon ammattilaisilla, koulutetulla hierojalla on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä potilasvahinkolaki koskevat myös koulutetun hierojan antamia hoitoja.

Palvelut: